Bloc F - Parter

Apartament F8, parter, 2 camere (intabulare iunie 2025)
Apartament F7, parter, 3 camere (intabulare iunie 2025)
Apartament F6, parter, 3 camere (intabulare iunie 2025)
Apartament F5, parter, 3 camere (intabulare iunie 2025)
Apartament F4, parter, 3 camere (intabulare iunie 2025)
Apartament F3, parter, 3 camere (intabulare iunie 2025)
Apartament F2, parter, 3 camere (intabulare iunie 2025)
Apartament F1, parter, 2 camere (intabulare iunie 2025)