Având în vedere că statul român a schimbat politica fiscală în ceea ce privește TVA-ul în vânzările de locuințe, echipa Green Hill Sibiu dorește să vă aducă la cunoștință noile modificări.

Noutățile au devenit oficiale în octombrie 2023, cu aplicare începând din 1 ianuarie 2024.

Din 1 ianuarie 2024, cota de TVA de 5% nu mai există, aceasta fiind înlocuită cu o cotă de 9% TVA, dacă sunt îndeplinite simultan o serie de condiții. Conform legii 296/2023, cota de TVA de 9% se aplică pentru vânzări de apartamente, dacă:

 • apartamentul are suprafața utilă de maxim 120 mp, doar interiorul, terasele și grădina nefiind calculate în suprafața utilă;
 • valoarea apartamentului nu depășește suma de 600.000 lei NET;
 • apartamentul este achiziționat de persoane fizice, în mod individual sau comun cu alta persoană/persoane fizice;
 • persoana fizică ce cumpără apartamentul nu a mai cumpărat o altă locuință cu cotă redusă de TVA (5% până la finalul 2023, sau 9% începând cu ianuarie 2024);
 • apartamentul poate fi locuit ca atare în momentul livrării.

Vom explica în detaliu definiția unui apartament ce poate fi locuit ca atare:

 • acces liber individual la spațiul locuibil, fără tulburarea posesiei și a folosinței exclusive a spațiului deținut de către o altă persoană sau familie;
 • acces la energie electrică și apă potabilă, evacuarea controlată a apelor uzate și reziduurilor menajere;
 • este format din cel puțin un spațiu pentru odihnă, un spațiu pentru pregătirea hranei și un grup sanitar;
 • finisajele exterioare includ cel puțin: acoperiș (pentru ultimul etaj), geamuri și ușă la intrare;
 • finisajele interioare includ cel puțin: pereți finisați cu vopsea, tapet, faianță sau alte elemente utilizate pentru finisare, podele finisate cu gresie, parchet sau alte elemente utilizate pentru finisare, uși interioare, în funcție de proiect;
 • instalații sanitare și obiecte sanitare, respectiv vas WC, lavoar și spălător cu cuva, cu bateriile aferente;
 • instalații electrice, inclusiv tablou, doze, întrerupătoare sau comutatoare și prize.

Dacă aceste condiții nu sunt îndeplinite, cota TVA pentru cumpărarea unui apartament va fi cea de 19%.

https://legislatie.just.ro/Public/DetaliiDocument/275745